Ta strona używa ciasteczka (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej       


internetowy

sklep

wędkarski

tani sprzęt

wędki.kołowrotki.akcesoria do wszystkich metod wędkarstwa

 
    KONTAKT
 
 
 
 
 
   Jesteś tu: Strona głowna  > Strona informacyjna
 
 
KATALOG
PRODUKTÓW
>
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter
 
 
Wyprzedaż, nowości. Podaj swój adres e-mail.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin
 

Regulamin

 

Regulamin

 

Regulamin sklepu bws-hurt.pl/wedkarstwo 

 

I. Warunki ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem bws-hurt.pl/wędkarstwo.

2. Właścicielem sklepu internetowego bws-hurt.pl/wedkarstwo  (zwanego dalej Sklepem) jest BWS-HURT Beata Wartanowicz ul. Bławatkowa 15, 55-220 Chwałowice.

3. Oferta skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Konsument) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej (Przedsiębiorca), a także osób prawnych widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

4. Asortyment sprzedawany przez Sklep jest nowy i nieużywany.

5. Przelewy z kont zagranicznych nie będą uznawane, a zamówienie nie będzie w takim przypadku zrealizowane. 

 

II. Składanie zamówień i zakup towaru.

 

1. Zamówienia towarów można dokonywać przez 7 dni w tygodniu drogą elektroniczną. 

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani Użytkownicy.

3. Niezarejestrowany Użytkownik jest zobligowany przy składaniu zamówienia do podania w formularzu zamówienia danych potrzebnych do jego realizacji, tj.: imię, nazwisko oraz adres, a także numer telefonu i adres e-mail celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma od Sklepu potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub w trakcie rejestracji.

5. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia w momencie:

1)      otrzymania przez Zamawiającego drogą mailową potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep - w przypadku zamówień płatnych gotówką przy odbiorze,

2)      w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sklepu lub przesłania przez Zamawiającego potwierdzenia dokonania przelewu - w przypadku zamówień płatnych przelewem.

 

6. Po zrealizowaniu zamówienia tj. w dniu przekazania towaru do wysyłki Poczcie Polskiej, Sklep wysyła Zamawiającemu drogą mailową informację o wysłaniu towaru.

7. Zamówienia zostaje automatycznie anulowane w przypadku braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia.

 

III. Sposoby płatności za zakup towaru 

 

1. Należności za zamówione towary razem z doliczonymi kosztami dostawy Zamawiający może uiścić: 

1)      przelewem - bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu: 03 1090 2529 0000 0001 0418 2016,

2)      gotówką - w przypadku wybrania opcji za pobraniem. 

 

IV. Dostawa zakupionego towaru 

 

1. Dostawy Sklep realizuje na terytorium Polski. Zamówienia poza granicami kraju nie będą realizowane. 

2. Wszystkie zamówienia są realizowane do 48 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, który zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy towaru.

4. Dostępne sposoby dostawy Pocztą Polską to przesyłka polecona ekonomiczna lub przesyłka polecona priorytetowa.

5. Koszt dostawy zawiera cenę wybranej przesyłki i cenę opakowania. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu za przesyłkę płaci się tylko raz. Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów wysyłki w jego imieniu.

6. Zamawiający może zdecydować się na osobisty odbiór zamówienia. Odbioru osobistego można dokonać w każdy dzień roboczy w godzinach 11 – 17 pod adresem: Chwałowice (koło Jelcza - Laskowice) przy ul. Bławatkowej 15 lub we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 97. O gotowym do odbioru zamówieniu Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową.

7. W przypadku chwilowego braku wybranego towaru Sklep skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia. Na życzenie Zamawiającego Sklep może wysłać dostępną część zamówionego towaru, a resztę przesłać w terminie późniejszym na koszt Sklepu (ewentualne rabaty obowiązują wtedy, jak dla całego zamówienia). 

 

V. Moment zawarcia Umowy kupna zamówionego towaru 

 

1. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Zamawiającego złożenia zamówienia dokonanego po wypełnieniu formularza zamówienia towaru (przyjęcie oferty kupna towaru). 

2. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba firmy. 

3. Z chwilą zawarcia Umowy prawa i obowiązki Sklepu i Zamawiającego podlegają przepisom obowiązującego prawa. 

 

VI. Reklamacje zakupionego towaru 

 

1. W przypadku wad towaru innych niż wyraźnie wymienione w jego opisie Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru na adres właściciela Sklepu: BWS-HURT Beata Wartanowicz ul. Bławatkowa 15, 55-220 Chwałowice.

2. Reklamacje będą przyjmowane tylko w przypadku okazania paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu w Sklepie internetowym bws-hurt.pl/wędkarstwo oraz z wypełnionym i dołączonym do reklamowanego towaru formularzem zwrotu towaru zawierającym niezbędne dane do rozpatrzenia reklamacji (imię i nazwisko, dane adresowe, numer paragonu, datę zakupu, dane do przelewu oraz nazwę i opis zwracanego towaru). 

3. Przy rozpatrywaniu reklamacji obowiązują zasady reklamacji określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 

 

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot towaru 

 

1. Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres właściciela Sklepu (ul. Hugona Kowarzyka 4, 51-128 Wrocław) przed upływem wskazanego terminu. 

2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy uważana jest ona za niezawartą, a Zamawiający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zarówno Sklep, jak i Zamawiający są zobowiązani zwrócić sobie w stanie niezmienionym to, co sobie wzajemnie świadczyli. Zwrot świadczeń (w tym ceny zakupu towaru) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

4. Zwrot towaru następuje na adres Sklepu: BWS-HURT Beata Wartanowicz ul. Bławatkowa 15, 55-220 Chwałowice.

5. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu ponosi Kupujący. 

6. W przypadku gdy Kupujący skorzystał podczas realizacji zamówienia z jednej z dostępnych w Sklepie promocji cenowych, a po zwrocie towaru lub jego części Kupujący nie spełnia już warunków określonych w promocji, promocja na dane zamówienie zostaje anulowana, a Kupujący ponosi koszty zamówienia po cenach standardowych. 

 

VII. Ochrona danych osobowych oraz rejestracja w Sklepie 

 

1. Każdy Zamawiający ma prawo zarejestrować swoje indywidualne konto w Sklepie i dzięki temu korzystać z dodatkowych funkcjonalności, specjalnych promocji oraz warunków realizacji zamówienia i płatności. W celu zalogowania się na swoje indywidualne konto po zakończonym procesie rejestracji Użytkownik powinien wprowadzić login i hasło podane w trakcie rejestracji. Rejestracja konta jest bezpłatna, a Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto oraz wszystkie dane podane na potrzeby rejestracji konta. 

2. Dane osobowe podawane przez Zamawiającego podczas rejestracji w Sklepie oraz w formularzu zamówienia są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach związanych z realizacją umowy kupna towaru, ewentualnej reklamacji lub zwrotu towaru.

3. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Zamawiającego, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach dokonania transakcji zakupu i ma prawo wglądu do tych danych, ich zmiany, bądź żądania usunięcia z bazy danych Sklepu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany dotyczące sprzedaży towarów prezentowanych na stronie Sklepu, tj. wycofywanie towarów ze sprzedaży, zmiany cen towarów, odwoływanie akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzanie w nich zmian, zmiany w cenniku przesyłek Sklep dokonuje tylko po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, którego zamówienie jest w trakcie realizacji i po wyrażeniu przez niego zgody na ich dokonanie w stosunku do zamówionego towaru. 

2. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną zasygnalizowane w sposób wyraźny i opublikowane na stronie Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednakże nie będą one mieć wpływu na prawa i obowiązki Sklepu i Zamawiającego dotyczące zakończonych transakcji lub zamówień będących w toku realizacji.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sklepem a Zamawiającym jest Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

Bielany Wrocławskie, październik 2018

 

 


 
 
 
 
Copyright © 2019. All Rights Reserved.  Created by Future Project